Raadsinformatiesysteem Drechtraad

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Carrousel Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Carrousel Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Carrousel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 2176822
Aanvang-sluiting 15-01-2019 21:15 - 15-01-2019 22:30
Hoofdvergadering Drechtstedendinsdag avondgedeelte

1

Portefeuillehouders wordt de gelegenheid geboden tot het doen van een mededeling.

2

De Geactualiseerde begroting 2019 is op 14 november 2018 aan de colleges en raden van de Drechtsteden verzonden.
Een groot deel van de zienswijzen van de raden is al binnen.
Vanavond is de bespreking in de Carrousel Bestuur en Middelen, op 5 februari 2019 volgt bespreking in de Drechtraad.

Voorstel:

Akkoord gaan met de beleidsvoorstellen:
1. Intensivering dienstverlening Participatiewet
2. Voortzetting impuls statushouders

Vaststellen van:

3. De geactualiseerde begroting 2019
4. De begrotingswijzigingen voor de geactualiseerde begroting 2019
5. De gemeentelijke bijdragen voor 2019

min
Toezegging(en)
Toezegger: PJ Verheij
Datum gepland: 16-01-2019
Datum gereed:
In de auditcommissie wordt de ( betere ) planning van het (aanlever) proces besproken. Geen deadline genoemd, voorlopig op 30 april 2019
Toezegger: PJ Verheij
Datum gepland: 16-01-2019
Datum gereed:
De indexering wordt voortaan structureel al in de primaire begroting opgenomen Deadline toezegging juli 2019
Toezegger: PJ Verheij
Datum gepland: 16-01-2019
Datum gereed:
Het DSB komt vóór de Drechtraad van 5 februari 2019 met een (overkoepelende) reactie op de lokale zienswijzen. Deadline toezegging 5 februari 2019
Toezegger: PJ Verheij
Datum gepland: 16-01-2019
Datum gereed:
1. In het kader van de koppeling tussen Groeiagenda en beschikbare middelen is vóór de Drechtraad van 5 februari 2019 meer financiële informatie per pijler beschikbaar. Deadline toezegging 5 februari 2019

3

Voor de Drechtstedendinsdag van 5 februari is een themabijeenkomst in voorbereiding over de Raadsinformatiebrief ICT verandert.
Om een dubbele bespreking te voorkomen en voor 5 februari al externe deskundigen zijn uitgenodigd, is in overleg met de portefeuillehouder besloten de RIB voor vanavond van de agenda te halen.

Klik in het raadsinformatiesysteem op 'Carrousel Bestuur en Middelen' voor het volledige programma.
In Ibabs staat het volledige programma als aparte vergadering 'Carrousel Bestuur en Middelen'.

Voorzitter: dhr. J.A. Meerkerk
Griffier: mw. C.G.M. Bus

Locatie:
Cultureel centrum Landvast
Haven 4
Alblasserdam