Raadsinformatiesysteem Drechtraad

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Carrousel Integraal

Gemeente Dordrecht

Agenda Carrousel Integraal

Details van de vergadering/agenda
Titel Carrousel Integraal
Vergadernummer 2298729
Aanvang-sluiting 15-01-2019 19:30 - 15-01-2019 21:00
Hoofdvergadering Drechtstedendinsdag avondgedeelte

1

Portefeuillehouders wordt de gelegenheid geboden tot het doen van een mededeling.

2

2019 wordt een energiek jaar! In de carrousel Integraal nemen de woningbouwcorporaties én Stedin u aan de hand van een presentatie mee in de opgaven die vanuit het klimaatakkoord op hen afkomen. Tijdens de carrousel is ruim gelegenheid om vragen te stellen en in gesprek te gaan.  
Als één van de pilotregio’s van het programma Regionale Energiestrategieën hebben de Drechtsteden gewerkt aan de regionale energiestrategie. Als resultaat daarvan tekenden bijna dertig partijen op 23 februari 2018 de samenwerkingsovereenkomst 'Drechtsteden energieneutraal 2050'. Samen gaan wij voor nieuwe energie en zetten we de schouders onder de Energietransitie.  

Een belangrijk onderdeel van de energietransitie is dat we onze woningen en gebouwen op een andere manier gaan verwarmen en toewerken naar een aardgasvrije gebouwde omgeving (de zogenaamde warmtetransitie).

In oktober jl. heeft u tijdens het Energiecafé een eerste gelegenheid gehad om over deze warmtetransitie in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van o.a. de woningcorporaties, Stedin, HVC en het Energieloket. De opgave om gefaseerd los te gaan van aardgas pakken we nadrukkelijk samen met onze partners op, om het zo met de hoogst mogelijke maatschappelijke opbrengst te realiseren. 

De transitievisie warmte is een belangrijk beleidskader in de warmtetransitie en momenteel bijna in concept gereed.

Op 15 januari gaan wij samen met onze partners ook uitgebreid op dit belangrijke beleidskader in.

min
Toezegging(en)
Toezegger: JETM van Dongen
Datum gepland: 16-01-2019
Datum gereed:
Portefeuillehouder zegt toe graag bij de individuele raden en commissies langs te komen om uitleg te geven over de opgaven die er liggen. Geen deadline genoemd, voorlopig op 30 april 2019

Klik in het raadsinformatiesysteem op 'Carrousel Integraal' voor het volledige programma.
In Ibabs staat het volledige programma als aparte vergadering 'Carrousel Integraal'

Voorzitter: dhr. M.P.P.M Merx
Griffier: mw. J. Heijmans

Locatie :
Cultureel centrum Landvast
Haven 4
Alblasserdam