Raadsinformatiesysteem Drechtraad

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie Drechtraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie Drechtraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie Drechtraad
Vergadernummer 2312224
Aanvang-sluiting 23-01-2019 18:00 - 23-01-2019 19:00

Concept-agenda voor de vergadering van de Agendacommissie Drechtraad

op woensdag 23 januari 2019 van 18.00-19.00 uur

in kamer 2/3 in het Gemeentehuis van Zwijndrecht, Raadhuisplein 3, Zwijndrecht

Voor een maaltijd wordt gezorgd.

Voorzitter: P. Boudewijn

1

2

Voorstel:

Het concept-verslag vaststellen en de actielijst doornemen. De vergadering van 19 december 2018 is schriftelijk afgehandeld. 

3

Voorstel:

-       Bespreken positieve en negatieve punten.
-       Reactie op de terugkoppelformulieren.  

4

Voorstel:

-       Aandachtspunten:
o    Locatie voorstel Papendrecht
o    Themabijeenkomst Transitieplan ICT verandert
o    Drechtraad – geactualiseerde begroting
o    Carrousel Integraal op verzoek van een aantal Drechtraadsleden (zie bijlage)

-       Vaststellen van het programma en de concept-agenda Drechtraad

5

-       Informeren en tijdig inzicht in “ruimte en knelpunten”
-       De bestuurlijke planning voor kennisgeving aannemen
-       De mogelijkheid om op 7 mei 2019 toch een Carrousel over de Regionale visie Sociaal beleid te organiseren.  

6

n.a.v. verzoek tijdens Drechtraad 4 december 2018 i.v.m. benoemen werkgeverscommissie

Voorstel:

n.a.v. verzoek tijdens Drechtraad 4 december 2018 i.v.m. benoemen werkgeverscommissie