Raadsinformatiesysteem Drechtraad

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Drechtraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Drechtraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Drechtraad
Vergadernummer 2312328
Aanvang-sluiting 05-03-2019 21:45 - 05-03-2019 22:30
Hoofdvergadering Drechtstedendinsdag avondgedeelte

De voorzitter, de heer A.W. Kolff, nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad op dinsdag 05 maart 2019 van 21:45 tot 22:30 uur.

1

min
Besluit

De vergadering wordt geopend door de voorzitter. De concept-agenda wordt vastgesteld.

2

min
Besluit

De voorzitter heeft enkele mededelingen. Zie hiervoor het verslag.

3

min
Besluit

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Zie het verslag.

4

min
Besluit

Het concept-verslag van de Drechtraad van 5 februari 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.

5

min
Besluit
De lijst ingekomen stukken is vastgesteld in de vergadering van 5 maart 2019

Bespreekstukken

6

min
Besluit

Besluit mevrouw G.J. Visser-Schlieker aan te wijzen als lid van het Drechtstedenbestuur

7

min
Besluit

Besluit:
1. Regionale kantorenvisie Drechtsteden 2019-2024 vast te stellen
2. DSB mandateren om de visie in te dienen bij de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

8

min
Besluit

Hier wordt geen gebruik van gemaakt. De voorzitter sluit de vergadering.