Raadsinformatiesysteem Drechtraad

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Drechtraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Drechtraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Drechtraad
Vergadernummer 2314794
Aanvang-sluiting 01-10-2019 21:00 - 01-10-2019 22:45
Hoofdvergadering Drechtstedendinsdag avondgedeelte

De voorzitter, de heer A.W. Kolff, nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad op dinsdag 01 oktober 2019 van 21:00 tot 22:45 uur.

Hamerstukken

6

Voordracht plaatsvervangend regiogriffier

7

Opheffen ad-hoc commissies

8

Deelneming in werkgeversvereniging WNRA

Bespreekstukken

9

10

Eerste begrotingswijziging met taakstelling