Raadsinformatiesysteem Drechtraad

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2093707

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2093707

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2093707
Onderwerp Geactualiseerde Begroting 2018 GrD
Ingekomen/gepubliceerd 18-01-2018 13:27:42
Document Document type
Icoon voor documenttype 180206 besluit Drechtraad geactualiseerde begroting 2018 GrD Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Geactualiseerde begroting 2018 vastgesteld Drechtraad 6-2-2018 Algemeen
Icoon voor documenttype AANGEPAST Geactualiseerde begroting 2018 met wijzigingen Algemeen
Icoon voor documenttype AANGEPAST Ontwerp besluit geactualiseerde begroting 2018 vs 8 feb Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype AANGEPAST Voorstel DSB aan Drechtraad mbt geactualiseerde begroting 2018 Algemeen
Icoon voor documenttype DR voorstel geactualiseerde begroting 2018 vs 14 nov Vergadervoorstel
Icoon voor documenttype Geactualiseerde begroting 2018 vs 14 nov Algemeen
Icoon voor documenttype Ontwerp besluit geactualiseerde begroting 2018 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype brief gem. Dordrecht iz zienswijze begroting GRD en PPN 2018 Algemeen
Icoon voor documenttype Brief Al.dam iz zienswijze begroting GRD en PPN 2018 Algemeen
Icoon voor documenttype kopie brief HIA aan DSB iz Zienswijze geactualiseerde begroting GRD 2018 en Perspectiefnota GRD 2018 Algemeen
Icoon voor documenttype Brief raad Zwijndrecht aan DSB iz Zienswijze op de Geactualiseerde Perspectiefnota 2018 en begr. GRD 2018 Algemeen
Icoon voor documenttype Brief college HG iz zienswijze begroting GRD Algemeen
Icoon voor documenttype kopie raad brief van Sliedrecht aan DSB iz zienswijze geactualiseerde begroting 2018 Algemeen
Icoon voor documenttype Kopie brief college Pap.drecht iz zienswijze Papendrecht geactualiseerde begroting 2018 grd Algemeen
Icoon voor documenttype Besluit raad Papendrecht inzake geactualiseerde begroting GrD Algemeen
Icoon voor documenttype Reactie DSB op zienswijzen geactualiseerde begroting en perspectiefnota 2018 vs 2 feb Algemeen
Icoon voor documenttype technische vragen O. Doevendans inzake vragen PPN en begroting Algemeen
Icoon voor documenttype Beantwoording technische vragen dhr. Doevendans inzake Wet taaleis Algemeen
Icoon voor documenttype Voorblad Geactualiseerde begroting 2018 Voorblad stukken