Raadsinformatiesysteem Drechtraad

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Agenda

Details van de vergadering/agenda
Titel Drechtstedendinsdag avondgedeelte
Vergadernummer 2057687
Aanvang-sluiting 02-10-2018 17:00 - 02-10-2018 22:45

Drechtstedendinsdag avondgedeelte - dinsdag 2 oktober 2018

De voorzitter, mr. A.W. Kolff, nodigt (Drecht)raadsleden uit voor de Drechtstedendinsdag op dinsdag 02 oktober 2018, die wordt gehouden in het  gemeentehuis van Papendrecht, Markt 22.

Over alle onderwerpen van het programma van de Drechtstedendinsdagavond en de agenda van de Drechtraad kunnen technische vragen worden gesteld, bij voorkeur voor donderdag 12.00 uur voorafgaande aan de Drechtstedendinsdag via regiogriffie@drechtsteden.nl. Deze worden uiterlijk op maandag voor de Drechtstedendinsdag beantwoord. 
 

17:00-
18:00
Themabijeenkomst voor raads- en collegeleden

Wat komt er allemaal op u als (Drecht)raadslid of collegelid, maar ook op uw inwoners af op het gebied van de Energiestrategie ?  

Tijdens de Themabijeenkomst krijgt u onder meer van Diederik Samsom (voorzitter Programmaraad Energiestrategie Drechtsteden) een presentatie met een toelichting op onze Regionale Energiestrategie en de hieraan verbonden samenwerkingsovereenkomst en samenwerkingsagenda. Vervolgens staan we uitgebreider stil bij de ontwikkellijnen 'Gefaseerd los van aardgas' en 'sterk inzetten op energiebesparing'.  

Als één van de pilotregio’s van het programma Regionale Energiestrategieën hebben de Drechtsteden gewerkt aan een regionale energiestrategie. Als resultaat daarvan tekenden bijna dertig partijen op 23 februari 2018 de samenwerkingsovereenkomst 'Drechtsteden energieneutraal 2050'. Onder de samenwerkende partijen vallen onder andere de zeven gemeenten, zeven woningbouwcorporaties, HVC, Stedin en de Provincie Zuid-Holland.  

Samen werken we aan het doel om voor 2050 energieneutraal te zijn. Daarmee gaan we naar een CO2 neutrale energievoorziening. Voor de gebouwde omgeving richten we ons op energieneutraal in 2035. Om dit waar te maken hebben de partijen de gezamenlijke ambitie uitgesproken om te werken aan de volgende ontwikkellijnen: (1) Gefaseerd los van aardgas, (2) afgaan van benzine, (3) sterk inzetten op energiebesparing, (4) de resterende energievraag invullen met duurzame bronnen én (5) dit realiseren met de hoogst mogelijke maatschappelijke opbrengst.


- Stand van zaken Energietransitie

Klik in het raadsinformatiesysteem op 'Themabijeenkomst raad- en collegeleden' voor het volledige programma.
In Ibabs staat het volledige programma als aparte vergadering 'Themabijeenkomst raads- en collegeleden'.

Voorzitter: A.C. van 't Zelfde
Griffier: J. Heijmans

18:00-
19:00
Gezamenlijke maaltijd
19:00-
19:30
Fractieoverleg
19:30-
21:00
Carrousel Integraal

Het Energiecafé vindt plaats op de entresol van het gemeentehuis van Papendrecht.

Voorzitter: J.A. Meerkerk
Griffier: A. van der Ploeg

Klik in het raadsinformatiesysteem op 'Carrousel Integraal' voor het volledige programma.
In Ibabs staat het volledige programma als aparte vergadering 'Carrousel Integraal'.

 

21:00-
21:15
Pauze
21:15-
22:45
Carrousel Sociaal

Voorzitter: C. Moorman
Griffier: J. Heijmans

Klik in het raadsinformatiesysteem op 'Carrousel Sociaal' voor het volledige programma.
In Ibabs staat het volledige programma als aparte vergadering 'Carrousel Sociaal'.