Raadsinformatiesysteem Drechtraad

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Agenda

Details van de vergadering/agenda
Titel Drechtstedendinsdag avondgedeelte
Vergadernummer 2057689
Aanvang-sluiting 04-12-2018 16:00 - 04-12-2018 23:15

Drechtstedendinsdag avondgedeelte - dinsdag 4 december 2018

De voorzitter, mr. A.W. Kolff, nodigt (Drecht)raadsleden uit voor de Drechtstedendinsdag op dinsdag 04 december 2018, die wordt gehouden in Cultureel Centrum Landvast , Haven 4 Alblasserdam .

Over alle onderwerpen van het programma van de Drechtstedendinsdagavond en de agenda van de Drechtraad kunnen technische vragen worden gesteld, bij voorkeur voor donderdag 12.00 uur voorafgaande aan de Drechtstedendinsdag via regiogriffie@drechtsteden.nl. Deze worden uiterlijk op maandag voor de Drechtstedendinsdag beantwoord. 
 

WIFI : Wifi guest is een open kanaal, zonder code

16:00-
17:30
Themabijeenkomst voor raads- en collegeleden

Film : 'I Daniel Blake'

De 59-jarige timmerman Daniel Blake moet na een hartaanval voor het eerst in zijn leven een beroep op de staat doen. Hij probeert zich een weg te banen door het bureaucratische uitkeringssysteem. Daarbij ontmoet hij de alleenstaande moeder Katie en haar twee kinderen. Ze steunen elkaar en vinden samen hun waardigheid terug.

 
17:30-
17:40
Gezamenlijke maaltijd
17:40-
18:30
 
18:30-
19:00
Fractieoverleg
19:00-
19:30
Carrousel Bestuur en Middelen

Klik in het raadsinformatiesysteem op 'Carrousel Bestuur en Middelen' voor het volledige programma.
In Ibabs staat het volledige programma als aparte vergadering 'Carrousel Bestuur en Middelen'.

Voorzitter: R. Lammers
Griffier: R.P.A. van Aalst

Wifi guest is een open kanaal, zonder code

 

Carrousel Sociaal

Klik in het raadsinformatiesysteem op 'Carrousel Sociaal' voor het volledige programma.
In Ibabs staat het volledige programma als aparte vergadering 'Carrousel Sociaal'.

Voorzitter: A.C. van 't Zelfde
Griffier: I.M. de Gruijter

WIFI : Wifi guest is een open kanaal, zonder code

 

19:30-
20:00
Drechtraad

De voorzitter, de heer A.W. Kolff, nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad dinsdag 04 december 2018 van 19:30  20:00 uur in Cultureel Centrum Landvast, Haven 4 Alblasserdam

WIFI : Wifi guest is een open kanaal, zonder code

 

 

20:00-
20:15
Pauze
20:15-
22:45
Carrousel Integraal

Deze Carrousel voor raadsleden én Drechtraadsleden gaat over de toekomst van het Sociaal domein.
Het is een vervolg op het "Serious game" dat u op 4 september 2018 hebt gespeeld over de toekomstige uitdagingen in het sociaal domein.
Vandaag wordt de basis gelegd voor het fundament van het beleidsplan.
U bent van harte welkom om mee te denken en praten !

 


Klik in het raadsinformatiesysteem op 'Carrousel Integraal' voor het volledige programma.
In Ibabs staat het volledige programma als aparte vergadering 'Carrousel Integraal'.

Voorzitter: G.P. Venis
Griffier: J. Heijmans

22:45-
23:15
Sluiting