Raadsinformatiesysteem Drechtraad

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Agenda

Details van de vergadering/agenda
Titel Drechtstedendinsdag avondgedeelte
Vergadernummer 2270373
Aanvang-sluiting 05-02-2019 17:00 - 05-02-2019 21:15

Drechtstedendinsdag avondgedeelte - dinsdag 5 februari 2019

De voorzitter, mr. A.W. Kolff, nodigt (Drecht)raadsleden uit voor de Drechtstedendinsdag op dinsdag 05 februari 2019, die wordt gehouden in het gemeentehuis van Papendrecht , Markt 22 .

Over alle onderwerpen van het programma van de Drechtstedendinsdagavond en de agenda van de Drechtraad kunnen technische vragen worden gesteld, bij voorkeur voor donderdag 12.00 uur voorafgaande aan de Drechtstedendinsdag via regiogriffie@drechtsteden.nl. Deze worden uiterlijk op maandag voor de Drechtstedendinsdag beantwoord. 
 

17:00-
18:00
Themabijeenkomst voor raads- en collegeleden

Themabijeenkomst 'Informatievisie en Transitieplan ICT verandert'

Portefeuillehouder Pieter Paans en Ronald Mons (CIO Drechtsteden) praten u bij over ICT verandert en de wijze waarop dat bijdraagt aan de informatievisie.
Vervolgens vertellen drie sprekers van bedrijven in de regio hoe zij denken dat "Internet of Things" en andere innovaties van belang kunnen zijn voor de Drechtsteden. Sjoerd Vollebregt (voorzitter van de EDB) zal als eerste van de pitchende bedrijven vertellen hoe de innovatiestrategie van de Drechtsteden eruit ziet.

Een voorbeeld van "Internet of Things" is je auto als rijdende sensor die bijhoudt hoe hard je rijdt, waar je rijdt en in welke versnelling, je brandstofverbruik en … die gegevens doorsluist naar Internet. Of de camera bij je deurbel die je via Internet en een app op je smartphone laat weten dat er bezoek is en je laat zien wie er bij je aan de deur staat. Je activity tracker die bijhoudt hoeveel stappen je zet, hoelang je actief bent, hoeveel energie je verbruikt hebt en deze gegevens naar Internet stuurt zodat je analyses kan maken en bepalen of je wel genoeg doet om gezond te blijven. De sensor die het grondwaterniveau onder je huis meet en deze gegevens via Internet doorsluist naar de beheerder, die beslist of er water afgevoerd of juist toegevoerd moet worden om je fundering onder water te houden.

Voorafgaand aan de Themabijeenkomst kunt u de bedrijvenmarkt bezoeken, waar bedrijven uit de regio hun ontwikkelingen op het gebied van "Internet of Things" laten zien.
De bedrijvenmarkt begint om 16:00 uur in de hal van het gemeentehuis van Papendrecht.

Klik in het raadsinformatiesysteem op 'Themabijeenkomst raad- en collegeleden' voor het volledige programma.
In Ibabs staat het volledige programma als aparte vergadering 'Themabijeenkomst raads- en collegeleden'.

Voorzitter: de heer G.P. Venis
Griffier: mw. J. Heijmans

18:00-
19:00
Gezamenlijke maaltijd
19:00-
19:30
Fractieoverleg
19:30-
21:00
Drechtraad
21:00-
21:15
Hapje en drankje