Raadsinformatiesysteem Drechtraad

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Vaststellen lijst ingekomen stukken

De ingekomen stukken worden meteen na ontvangst op het Raadsinformatiesysteem (RIS) geplaatst. Op de donderdag om 16.00 uur vóór de vergadering van de Drechtraad wordt de lijst afgesloten. Raadsinformatiebrieven van het Drechtstedenbestuur worden als ingekomen stuk verwerkt. Hiervan wordt direct per mail een melding naar de leden en plaatsvervangende leden van de Drechtraad gezonden. Tevens ontvangen de griffiers dit bericht, zodat zij op de gebruikelijke wijze hun raadsleden kunnen informeren. Indien een Drechtraadslid een onderwerp wenst te agenderen voor een volgende (Carrousel) vergadering dan is dit alleen mogelijk indien hiervoor een motivatie wordt gegeven, waarbij helder wordt gemaakt wat specifiek besproken dient te worden en wat de vragen zijn.
min
Besluit
De lijst ingekomen stukken is vastgesteld in de vergadering van 5 maart 2019

1

min
Besluit

De Drechtraad neemt deze voor kennisgeving aan.

2

min
Besluit

De Drechtraad neemt deze voor kennisgeving aan.

3

min
Besluit

De Drechtraad neemt deze voor kennisgeving aan.

min
Toezegging(en)
Toezegger: AJ Flach
Datum gepland: 06-03-2019
Datum gereed: 08-04-2019
Portefeuillehouder Flach namens pfhs Paans / Heijkoop: Naar aanleiding van ingekomen stuk 5.3 Burgerinitiatief over opstaptarief Drechthopper van mevrouw Doekharan, wordt toegezegd dat de portefeuillehouder nogmaals naar deze zaak zal kijken. Termijn: 1 maand
Stand van zaken:
01-04-2019: Er is een raadsbeantwoordingsbrief over dit onderwerp naar de Drechtraad gezonden. (Nr. 8 op de lijst ingekomen stukken van de Drechtraad 12 juni.) Daarnaast wordt op verzoek van het raadslid Van der Hee naar de persoonlijke situatie van de initiatiefnemer van het burgerinitiatief gekeken, of hier maatwerk op van toepassing is. Daar kan om privacyredenen niet met de Drechtraad over worden gecorrespondeerd. Hiermee is de toezegging afgehandeld.

4

min
Besluit

De Drechtraad neemt deze voor kennisgeving aan.

5

min
Besluit

De Drechtraad neemt deze voor kennisgeving aan.

6

min
Besluit

De Drechtraad neemt deze voor kennisgeving aan.

7

min
Besluit

De Drechtraad neemt deze voor kennisgeving aan.

8

min
Besluit

De Drechtraad neemt deze voor kennisgeving aan.

9

min
Besluit

De Drechtraad neemt deze voor kennisgeving aan.

10

min
Besluit

De Drechtraad neemt deze voor kennisgeving aan.

11

min
Besluit

De Drechtraad neemt deze voor kennisgeving aan.

12

min
Besluit

De Drechtraad neemt deze voor kennisgeving aan.

13

min
Besluit

De Drechtraad neemt deze voor kennisgeving aan.