Raadsinformatiesysteem Drechtraad

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Vaststellen lijst ingekomen stukken

De ingekomen stukken worden meteen na ontvangst op het Raadsinformatiesysteem (RIS) geplaatst. Op de donderdag om 16.00 uur vóór de vergadering van de Drechtraad wordt de lijst afgesloten. Raadsinformatiebrieven van het Drechtstedenbestuur worden als ingekomen stuk verwerkt. Hiervan wordt direct per mail een melding naar de leden en plaatsvervangende leden van de Drechtraad gezonden. Tevens ontvangen de griffiers dit bericht, zodat zij op de gebruikelijke wijze hun raadsleden kunnen informeren. Indien een Drechtraadslid een onderwerp wenst te agenderen voor een volgende (Carrousel) vergadering dan is dit alleen mogelijk indien hiervoor een motivatie wordt gegeven, waarbij helder wordt gemaakt wat specifiek besproken dient te worden en wat de vragen zijn.

1

Voorstel:

Voorgesteld wordt deze uitnodiging voor kennisgeving aan te nemen

2

Voorstel:

Voorgesteld wordt deze raadsinformatiekrant voor kennisgeving aan te nemen

3

Voorstel:

Voorgesteld wordt dit burgerinitiatief voor kennisgeving aan te nemen.

 

4

Voorstel:

Voorgesteld wordt deze uitnodiging voor kennisgeving aan te nemen.

5

Voorstel:

Voorgesteld wordt dit persbericht voor kennisgeving aan te nemen.

6

Voorstel:

Voorgesteld wordt deze raadsbeantwoordingsbrief voor kennisgeving aan te nemen.

7

Voorstel:

Voorgesteld wordt deze nieuwskrant voor kennisgeving aan te nemen.