Home
Raadsinformatiesysteem Drechtraad

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Nieuws filter

Actuele bestuurlijke dossiers

Vooruitblik Drechtstedendinsdag komende periode / bestuurlijke jaaragenda

Publicatie 14 februari 2019

Bestuurlijk dossier

Programma Drechtstedendinsdag 5 maart 2019

Publicatie 14 februari 2019

Bestuurlijk dossier

Terugblik Drechtstedendinsdag van 5 februari 2019

Publicatie 14 februari 2019

Bestuurlijk dossier

Opening, mededelingen en vaststelling van de concept-agenda

Publicatie 14 februari 2019

Bestuurlijk dossier

Concept-verslag van de vergadering van 23 januari 2019

Publicatie 14 februari 2019

Bestuurlijk dossier

Rondvraag en sluiting

Publicatie 14 februari 2019

Bestuurlijk dossier

Wat verder ter tafel komt

Publicatie 14 februari 2019

Bestuurlijk dossier

Vragenkwartier

Publicatie 11 februari 2019

Bestuurlijk dossier

Vaststellen lijst ingekomen stukken

Publicatie 11 februari 2019

Bestuurlijk dossier

Opening en vaststelling concept-agenda

Publicatie 11 februari 2019

Bestuurlijk dossier