Home
Raadsinformatiesysteem Drechtraad

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Nieuws filter

Actuele bestuurlijke dossiers

Raadsinformatiebrief Anticiperen wetswijziging individuele studietoeslag

Publicatie 4 april 2019

Bestuurlijk dossier - Bestuur

Sluiting

Publicatie 21 maart 2019

Bestuurlijk dossier

Opening en mededelingen

Publicatie 21 maart 2019

Bestuurlijk dossier

Regionale Visie Sociaal Beleid

Publicatie 21 maart 2019

Bestuurlijk dossier

Opening en vaststelling concept-agenda

Publicatie 21 maart 2019

Bestuurlijk dossier

Mededelingen

Publicatie 21 maart 2019

Bestuurlijk dossier

Vragenkwartier

Publicatie 21 maart 2019

Bestuurlijk dossier

Vaststellen concept-verslag Drechtraad van 5 maart 2019

Publicatie 21 maart 2019

Bestuurlijk dossier

Rondvraag en sluiting

Publicatie 21 maart 2019

Bestuurlijk dossier

Vaststellen lijst ingekomen stukken

Publicatie 21 maart 2019

Bestuurlijk dossier